HocPMP.Com

Tìm hiểu về Closed procurements trong đề thi PMP

 

Closed procurements là output của một quy trình duy nhất Close Procurements, thuộc mảng kiến thức Project Procurement Management.

Có 2 lưu ý đến Closed procurements đó là:

 1. Viết văn phòng Formal written
 2. Cách viết quy định trong term and conditions của hợp đồng và có trong Procurement management plan.

The buyer, usually through its authorized procurement administrator, provides the seller with formal written notice that the contract has been completed. Requirements for formal procurement closure are usually defined in the terms and conditions of the contract and are included in the procurement management plan.

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

Xem thêm:

 

Comments

 1. Tuấn Phạm Hoàng

  Các giao dịch mua sắm đã đóng là sản phẩm của một quy trình duy nhất Đóng giao dịch mua sắm, thuộc mảng kiến thức Quản lý giao dịch mua sắm dự án.
  Có 2 lưu ý đến giao dịch mua sắm đã đóng đó là:
  1. Viết bằng văn bản chính thức
  2. Cách viết quy định trong các điều điều khoản và điều kiện hợp đồng và trong Kế hoạch Quản lý Giao Dịch Mua Sắm.
  Người mua , thường thông qua Nhà quản trị giao dịch mua sắm có thẩm quyền, cung cấp cho người bán thông báo bằng văn bản chính thức rằng hợp đồng đã được hoàn thành. Các yêu cầu đối với việc đóng giao dịch mua sắm chính thức thường được xác định trong các điều khoản và điều kiện của hợp đồng và bao gồm trong kế hoạch quản lý giao dịch mua sắm.

  View Comment

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.