HocPMP.Com

Tìm hiểu về Closed procurements ITTO trong đề thi PMP

Tìm hiểu về Closed procurements ITTO trong đề thi PMP

The buyer, usually through its authorized procurement administrator, provides the seller with formal written notice that the contract has been completed. Requirements for formal procurement closure are usually defined in the terms and conditions of the contract and are included in the procurement management plan. Typically, all deliverables should have been provided on time and meet technical and quality requirements, there should be no outstanding claims or invoices, and all final payments should have been made. The project management team should have approved all deliverables prior to closure.

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

Xem thêm:

 

1 thought on “Tìm hiểu về Closed procurements ITTO trong đề thi PMP

  1. Các giao dịch mua sắm đã đóng là sản phẩm của một quy trình duy nhất Đóng giao dịch mua sắm, thuộc mảng kiến thức Quản lý giao dịch mua sắm dự án.
    Có 2 lưu ý đến giao dịch mua sắm đã đóng đó là:
    1. Viết bằng văn bản chính thức
    2. Cách viết quy định trong các điều điều khoản và điều kiện hợp đồng và trong Kế hoạch Quản lý Giao Dịch Mua Sắm.
    Người mua , thường thông qua Nhà quản trị giao dịch mua sắm có thẩm quyền, cung cấp cho người bán thông báo bằng văn bản chính thức rằng hợp đồng đã được hoàn thành. Các yêu cầu đối với việc đóng giao dịch mua sắm chính thức thường được xác định trong các điều khoản và điều kiện của hợp đồng và bao gồm trong kế hoạch quản lý giao dịch mua sắm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

thirteen − 7 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.