Cùng với LL thì Post Project Review là một tài liệu rất có ý nghĩa cho các dự án tương lai của doanh nghiệp. Đây là một bản báo cáo so sánh giữa những giá trị hoạch định và việc xảy ra trong thực tế như thế nào, từ đó đúc kết các kinh nghiệm cần thiết cho PM.

Download Link:

Link dự phòng: Mirror1 | Mirror2

Full Closing Phase Templates: Click Here


Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.