Giai đoạn đóng dự án – Project Acceptance Template

Trong thực tế Project Acceptance cần có sự ký duyệt của Project Sponsor hoặc Customer (cũng khá giống với Project Charter về mặt này). Đây là một bước trong quá trình đóng dự án, lưu ý tại thời điểm này PM và các nguồn lực vẫn chưa được release khỏi dự án. Trách nhiệm của PM sẽ release các nguồn lực trong quá trình đóng dự án và đảm bảo các công việc đã được hoàn thành.

Download Link:

Link dự phòng: Mirror1 | Mirror2

Full Closing Phase Templates: Click Here


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 + twenty =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.