Scrum_Product_Owner_Team

Tìm hiểu công cụ Collaboration trong Agile – Luyện thi PMI-ACP

Collaboration = working together through effective communication, making sure all members agree, resolve conflicts, create a win-win situation and move forward with a group consensus

Customer collaboration and team collaboration are important for Agile projects.

 

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.