process-groups
PMP Collect Requirements Process 5.2
Process Name: Collect Requirements (5.2)
Process Group: P
Concept: Determining, documenting and managing Stakeholders’s needs and requirements to meet the project objectives.
Key Benefits: Provide the basic for defining and managing the project scope including project scope.
PMP 5 Process Groups Map: https://hocpmp.com/itto

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.