HocPMP.Com

8 Thành phần của Communications management plan

 

Communications management plan describes how Project communications will be planned, monitored and controlled. Including:

 1. Stakeholder communications requirements 
 2. Reason for the distribution of the information
 3. Information to be communicated, including language, format, content, level of detail.
 4. Time frame and frequency for the distribution of required information and receipt of acknowledgment or respond.
 5. Methods, technologies used to convey the information
 6. Person responsible for communicating / authorizing release of confidential information
 7. Process for escalating issues that cannot be solved at lower staff level
 8. Guidelines for meetings, presentations

HocPMP.Com

Một cách nhìn dễ hiểu hơn về Communications management plan

HocPMP.Com

 

 

Practice

Questions: You have recently assumed charge of a Project from another Project Manager. You want to know what kind of information you should provide to different Stakeholders and what methods to adopt for this purpose. You will find this information in the:

a/ Communication management plan

b/ Performance reports

c/ Project records

d/ Communication plan

Đề bài hỏi Project Manager muốn biết loại thông tin cần cung cấp cho các loại stakeholder khác nhau trong dự án và những loại phương thức nào phù hợp cho cách thức này. Ta biết được communications management plan mô tả:

 1. What: Những gì cần trong communications?
 2. Why: Tại sao lại cần communications đó?
 3. Between whom: Loại communications hay kênh communications đó giữa ai với ai?
 4. Best methods for communicating: Phương thức nào tốt nhất để communicating?
 5. Responsibility for sending: Trách nhiệm người gởi là gì?
 6. When: Khi nào và tần suất bao nhiêu communications

=> Đáp án A.

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.