Tìm hiểu 4 thành phần của Configuration management system trong luyện thi PMP

Tìm hiểu 4 thành phần của Configuration management system trong luyện thi PMP

 

Configuration management system là một thành phần phụ của PMIS (Project management information system), đó là những tài liệu thuần kỹ thuật, ví dụ các bạn làm triển khai 1 core banking cho ngân hàng thì tài liệu này có thể là các tài liệu mô tả giao thức kết nối về web service, bảo mật webservice, PCI DSS…

Configuration management system: Collection of formal documented procedures used to apply technical and administrative direction and surveillance.

Allowing automatic approval of changes is a function of the change control system, not configuration management. CM is any documented procedures used to apply technical and administrative direction and surveillance to:

Basic steps (4)

 1. Identify functional and physical characteristics of item or system
 2. Control any changes to such characteristics
 3. Record and report the change and its’ implementation status
 4. Audit the items and system to verify conformance

Basic objective (3)

 1. Screen user requests
 2. Keep track of accepted changes
 3. Update the development process

Có thể đối với bạn để thi PMP chỉ cần biết nhiêu đó là có thể đủ thi rồi nhưng tôi có chia sẻ hơn về Configuration management system hơn để các bạn có thêm một số kiến thức hay ho hơn về nó.

Đầu tiên mối quan hệ giữa PMIS vs Configuration management system vs Change management system đó là: PMIS > Configuration management system > Change management system.

pmis_configuration_management_change_control

Như thế Configuration management system là một thành phần phụ của PMIS, còn Change management system lại là một thành phần phụ của Configuration management system.

Khái niệm tiếp theo chúng ta có thể gặp là Configuration Items (CI) nó là một sản phẩm hay thành phần nhỏ của một hệ thống. Ví dụ để cấu hình 1 hệ thống contact center của Avaya chúng ta cần cấu hình 3 thành phần: 1 là tổng đài, 2 là phần mềm Contact Center, 3 là giao diện quản trị. Ta gọi 3 thành phần này là 3 CI.

Việc quản trị cấu hình (Configuration management) tập trung chủ yếu vào những đặc tả mang tính kỹ thuật, đặc tả vật lý của sản phẩm (hay deliverables của dự án). Trong lĩnh vực IT, configuration management thường đề cập đến các đặc tả phần cứng, phần mềm hay cấu hình mạng. Configuration management thường bao hàm Product life cycle, vượt ra khỏi hoàn toàn vòng đời dự án project life cycle.

Configuration management plan là một thành phần trong Project Management Plan, trong bản này định nghĩa:

 • CI (Configuration items): những thành phần nào cần kiểm tra cấu hình (configuration control).
 • Items mà yêu cầu một quy trình cho change control. Ví dụ ở trên có 3 thành phần trong đó thành phần số 1 (tổng đài) rất quan trọng và khi có thay đổi cần kiểm soát thay đổi một cách chính quy, không kiểu hứng lên là làm, hứng lên là thay đổi.
 • Change control process

4 Thành phần của Configuration management system:

 1. Configuration identification: Quy trình để xác định những CI và xây dựng phương pháp xác định CI trong dự án.
 2. Configuration tool: Phần này mô tả item nào cần được kiểm soát, ai là người kiểm soát hay thực hiện và cách kiểm soát thay đổi.
 3. Configuration status accounting: Bao gồm việc ghi nhận và báo cáo tất cả các thay đổi CI.
 4. Configuration verification and Audit: Quy trình xác nhận sản phẩm được hoàn thành đúng các requirements, đảm bảo các cấu hình hệ thống đúng, đảm bảo tất cả các change được giải quyết hoặc theo dõi một cách đúng đắn. Cuối cùng đo lường sự hiệu quả của  quy trình configuration management .

Lessons Learned 

Configuration management system là một thành phần của PMIS, đó là các mô tả chỉ dẫn thủ tục đến các đặc tả sản phẩm, cấu hình kỹ thuật sản phẩm. 4 thành phần của configuration management system đó là Configuration identification, configuration tool, Configuration status accounting, configuration verification and audit.

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

1 thought on “Tìm hiểu 4 thành phần của Configuration management system trong luyện thi PMP

 1. Theo hình vẽ thì Configuration management system là một một tập hợp con/Subset hay thành phần không phải là “thành phần phụ ” của PMIS vì nó chiếm một phần khá lớn của PMIS(Project Management Information System) Hệ thống thông tin quản lý dự án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × one =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.