project-selection-method-hocpmp-com-chia-se-hoc-luyen-thi-pmp-online

Constructive team vs Destructive team trong luyện thi PMP 

Constructive and destructive team roles indicate how your attitude effects overall team development. A constructive team role is one that helps team development and a destructive one is that which hampers team development. Constructive team roles are:

1. Initiator – let’s do this

2. Information seeker – don’t we have better information?

3. Information giver – My experience has been that…

4. Encourager – Mary that was very helpful

5. Clarifiers – I believe we are saying that….

6. Gate Keeper – We have not heard Elizabeth’s opinion on this issue yet. What do you think, Elizabeth?

7. Harmonizer – I believe that we are all saying the same thing

8. Summarizer – I feel that we can now reach an agreement

#PS564 – Constructive team roles include which of the following?

A. Gate keeper, Harmonizer and Recognition seeker

B. Encourager, Harmonizer and Withdrawer

C. Harmonizer, Initiator and Devil’s advocate.

D. Summarizer, Harmonizer, and Initiator.

Answer: D

Nếu có bất cứ chia sẻ về luyện thi PMP, RMP hay góp ý bạn vui lòng chia sẻ ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.