leadership

Consultative-Autocratic trong quản lý dự án chuẩn PMI là gì?

Consultative-Autocratic là một phong cách quản trị và lãnh đạo (management and leadership styles) rất hay trong quản lý dự án nhưng lại dễ bị quên trong đề thi PMP và các bạn mất điểm thì thật là lãng phí điểm số. Bạn sẽ có vài câu hỏi liên quan Management and Leadership Styles. Consultative-Autocratic là một trong số đó.

Project Manager collects inputs from team members, but retains decision-making authority for him / herself.

Ở phong cách lãnh đạo và quản lý này Project Manager thu thập các thông tin từ team members nhưng vẫn giữ quyền ra quyết định của Project Manager. Đây là phong cách lai giữa ConsultativeAutocratic.

 

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.