pmp tool input output

Công cụ Context Diagrams trong PMP là gì?

 

Công cụ này sử dụng trong quy trình 5.2

Context Diagrams is an example of a scope model. Context diagrams visually depict the product scope by showing a business system (process, equipment, computer system, etc.), and how people and other systems (actors) interact with it. Context diagrams show inputs to the business system, the actor(s) providing the input, the outputs from the business system, and the actor(s) receiving the output.

Trích PMBOK

 

 

Tagged:

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.