So sánh sự khác nhau giữa Contingency Plan và Fallback Plan

So sánh sự khác nhau giữa Contingency Plan và Fallback Plan

Ở bài này chúng ta cùng xem qua 2 khái niệm Contingency Plan và Fallback Plan. Về khía cạnh thi PMP hay PMI-RMP có ảnh hưởng rất quan trọng vì bạn sẽ có một vài câu hỏi về topic này, cho nên hãy giành 5 phút để học về nó nhé. Contingency Plan và Fallback plan dùng để quản lý các Identified Risks và câu hỏi bạn cần trả lời đó là plan nào được sử dụng khi Risk xảy ra?

Contingency and fallback plans are developed to manage identified risks. Both  plans are risk response plan.

Một risk có thể chia làm 2 loại chính: UnIdentified Risks và Identified Risks. Trong Identified Risk lại còn phân ra làm : Primary risk, Secondary risk, Residual risk... Vậy risk nào xảy ra và plan nào được dùng?

Hơn nữa chúng ta có 2 loại Contingency Reserve và Management Reserve. Loại Reserve nào được sử dụng cho Contingency plan và Fallback plan?

Chúng ta sẽ trao đổi về chúng trong topic này.

Contingency Plan

Contingency Plan là bản kế hoạch đối phó với các sự kiện mà chưa chắc biết nó xảy ra hay không. Trong quản lý dự án, Contingency Plan là một phần của project management plan, nó mô tả mỗi hành động bạn cần phải làm nếu risk xảy ra hoặc đã xảy ra. Chú ý là các risk này thuộc dạng Identified Risk.

Contingency plans are the plans describing the specific actions that will be taken if an opportunity or a threat occurs.

Ví dụ bạn là Project Manager một dự án xây dựng, risk có thể trời mưa trong quá trình sơn tường khiến trôi hết lớp sơn phủ của bạn. Vì thế bạn lập kế hoạch rằng nếu bất cứ khi nào có trời mưa, cần phải đem bạt che chỗ được sơn. Và khi trời tạnh mưa thì gỡ bỏ lớp che phủ sơn đi. => Đây gọi là contingency plan.

Fallback Plan

Fallback plan được thi hành khi Contingency Plan thất bại hoặc không đem lại hiệu quả mong muốn. Hay nói 1 cách khác, fallback plan được thi hành khi dự án xảy ra Residual Risk. Nó còn được gọi là Backup Plan cho Contingency Plan. Fallback Plan cũng là một phần trong bản project management plan.

Ví dụ tôi có một thông tin cần lưu giữ, tôi viết nó vào 1 file để tránh quên, và file đó tôi upload lên internet để lưu trữ không bị mất. Bất cứ khi nào tôi dù có mất file ở computer, tôi vẫn còn 1 bản ở internet, và đây là backup plan (fallback plan).

Sự khác nhau giữa Contingency Plan và Fallback Plan

Thực sự không có sự khác biệt nào lớn, cả 2 đều dùng để quản lý các Identified Risks. Điều khác duy nhất là fallback plan chỉ được dùng khi contingency plan fail hoặc không giải quyết triệt để bị sinh ra Residual risk. Và cả 2 plan đều dùng phần contingency reserve, đều thuộc bản project management plan.

 

Trên đây là phần chia sẻ về sự khác nhau giữa Contingency Plan và Fallback plan, có một chút khác biệt, và bạn sẽ rất dễ hiểu nếu biết về các loại risk hay sự khác nhau về contingency reserve vs management reserve trước đó. Đây là một topic trong kỳ thi PMP. Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng chia sẻ ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

 

 

2 thoughts on “So sánh sự khác nhau giữa Contingency Plan và Fallback Plan

  1. Good explanation. Làm tiếp một bài phân biệt Mitiagation plan, Fallback plan nữa đi bạn.
    Thanks.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × five =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.