pmp tool input output

Công cụ quản lý dự án Contract Change Control System trong PMP là gì?

 

Công cụ này sử dụng trong quy trình:  12.3

A contract change control system defines the process by which the procurement can be modified. It includes the paperwork, tracking systems, dispute resolution procedures, and approval levels necessary for authorizing changes. The contract change control system is integrated with the integrated change control system.

Trích PMBOK

 

 

Tagged:

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.