1 thought on “Tìm hiểu về Control account trong đề thi PMP

 1. Tài khoản kiểm soát là một thành phần trong WBS (Cấu trúc phân chia công việc), Cấu trúc phân chia công việc là một thành phần trong Phạm vi công việc cơ sở/chuẩn là sản phẩm của quy trình kiến tạo Cấu trúc phân chia công việc. Các bạn nên xem qua bài viết về Phạm vi công việc chuẩn để có cái nhìn tổng quan hơn. Xem thêm: Phạm vi công việc chuẩn .

  •Phạm vi công việc chuẩn gồm 3 thành phần chính: Báo cáo phạm vi công việc dự án + Cấu trúc phân chia công việc + từ điển Cấu trúc phân chia công việc
  •Cấu trúc phân chia công việc là cấu trúc dạng cây với các thành phẩm, Gói công việc được chia nhỏ ở mức thấp nhất. Mỗi gói công việc được gán với 1 Tài khoản kiểm soát được định danh thông qua Mã xác định tài khoản.
  Tài khoản kiểm soát được xem như là một Điểm kiểm soát quản lý, Giám đốc dự án sẽ thực hiện thu thập và so sánh các dữ liệu thực tế với dữ liệu hoạch định để đưa ra các quyết định. Công cụ EVM (Quản lý giá trị thu được-Earned Value Management) có thể được sử dụng để đạt được mục tiêu đó. Dữ liệu so sánh ở đây thông thường là các biến về chi phí, thời gian, tiến độ, nguồn lực dự án.
  Mỗi 1 Tài khoản kiểm soát có thể gán cho 1 hay nhiều gói công việc, nhưng 1 Gói công việc chỉ có thể gán cho 1 Tài khoản có kiểm soát . Và trong quá trình hoạch định dự án có những Gói công việcchưa hoạch định xong, hay còn gọi là các gói công việc đang lập kế hoạch , các gói công việc này cũng được gán cho 1 tài khoản kiểm soát và cũng là 1 thành phần của Cấu trúc phân chia công việc.

  Các gói công việc đang lập kế hoạch biết nội dung công việc nhưng các hoạt động theo kế hoạch một cách chi tiết thì chưa có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × 3 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.