process-groups
PMP Control Scope Process 5.6
Process Name: Control Scope (5.6)
Process Group: M&C
Concept: Monitoring :
  1. The status of the project
  2. Product scope
  3. Managing changes to the scope baseline
Input
Tool/Techniques
Output
1. Project mgmt plan
2. Requirements doc
3. Requirements traceability matrix
1. Variance analysis 1. WPI
2. CRs
3. Project mgmt plan updates
4. Project Doc Updates
5. OPA Updates

PMP 5 Process Groups Map: https://hocpmp.com/itto

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.