process-groups
PMP Control Scope Process 5.6
Process Name: Control Scope (5.6)
Process Group: M&C
Concept: Monitoring :
  1. The status of the project
  2. Product scope
  3. Managing changes to the scope baseline
Input
Tool/Techniques
Output
1. Project mgmt plan
Scope management plan
Requirements management plan
Change management plan
– Configuration management plan
Scope baseline
– Performance measurement baseline
2. Project documents
LL register
– Requirements documentation
Requirements traceability matrix
3. WPD
4. OPA
1. Data analysis
Variance analysis
Trend analysis
1. WPI
2. CRs
3. Project mgmt plan updates
– Scope management plan
– Scope baseline
– Schedule baseline
– Performance measurement baseline
4. Project Doc Updates
LL register
Requirements documentation
Requirements traceability matrix

PMP Process Groups Map: https://hocpmp.com/itto

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.