PMP Quy Trình Control Stakeholder Engagement 13.4
Process Name: Control Stakeholder Engagement 13.4

Process Group: M&C

Monitoring overall project stakeholder relationships and adjusting strategies and plans for engaging stakeholders.

Key benefit: Maintain or increase the efficiency and effectiveness of stakeholders engagement activities.

Input
Tool/Techniques
Output
1. Proj Mgmt Plan

2. Issue Log

3. WPD
4. Proj Docs
1. IMS
2. Expert Judgment

3. Meetings
1. WPI
2. CRs

3. Proj Mgmt Plan Updates

4. Proj Docs Updates

5. OPA Updates
PMP 5 Process Groups Map: https://hocpmp.com/itto

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.