coq cost confromance and non conformance

Công cụ quản lý dự án Cost of Quality (CoQ) trong PMP là gì?

 

Công cụ này sử dụng trong quy trình:  7.2  8.1


Includes all costs incurred over the life of the product by investment in preventing nonconformance to requirements, appraising the product or service for conformance to requirements, and failing to meet requirements (rework). Failure costs are often categorized into internal (found by the project) and external (found by the customer). Failure costs are also called cost of poor quality. Figure provides some examples to consider in each area.

coq cost confromance and non conformance

 

Trích PMBOK

 

 

Tagged:

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.