pmp tool input output

Công cụ Cost Aggregation trong PMP là gì?

 

Công cụ này xuất hiện ở quy trình 7.3

 

Are aggregated by work packages in accordance with the WBS. The work package cost estimates are then aggregated for the higher component levels of the WBS (such as control accounts) and ultimately for the entire project.

 

Trích PMBOK

 

 

Tagged:

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.