Tìm hiểu về bộ công cụ quản lý dự án Cost Benefit Analysis trong PMP

Tìm hiểu về bộ công cụ quản lý dự án Cost-Benefit Analysis trong PMP

 

Trong bài viết này HocPMP.Com chia sẻ về bộ công cụ quản lý dự án có tên Cost Benefit Analysis (Thỉnh thoảng cũng được hiểu Benefit-Cost Analysis). Chủ đề về Cost-Benefit Analysis là một chủ đề rộng lớn, bài viết này giúp bạn hiểu về bộ công cụ này một cách tổng quá.

Thông thường Cost-Benefit Analysis được sử dụng bởi các Top management, high-level stakeholders, các Board members. Những người này sẽ phân tích và xem xét project nào đem lại lợi nhuận cao mà vẫn tuân theo mục tiêu tổ chức, cuối cùng sẽ chọn project tốt nhất.

Sau khi 1 dự án được chọn, quy trình tiếp theo sẽ xây dựng project charter. Cost-Benefit Analysis là một phương thức đo lường lợi ích (benefit measurement method) thông qua việc tính toán chi phí để tạo ra sản phẩm dịch vụ và so sánh với chi phí lợi ích nhận về (cost of benefit). Nó tính toán giá trị hiện thời của thu nhập trong tương lai, từ đó có thể so sánh các dự án khác nhau.

Nhìn vào Cost-Benefit Analysis ta có thể đoán biết được 3 thông tin sau:

  1. Profit to be earned: thông qua việc so sánh giữa cost of investment và cost of benefit received. Ví dụ việc này rất dễ: Giả sử bạn đang xây nhà dùng máy móc loại 1 với năng xuất làm 2 nhà 1 ngày, nếu bạn mua máy móc loại 2 có thể hoàn thành 4 nhà 1 ngày, chi phí mỗi máy là 100,000$, giá trị mỗi căn nhà 20,000$. Như thế nếu dự án ta cần làm 10 căn nhà thì thay vì mất ít nhất 5 ngày, ta có thể giảm xuống còn 2.5 ngày. Ta phải đầu tư (cost of investement) 100,000$, nhưng sẽ thu lợi (Cost of benefit) 20,000$ / ngày.
  2. Time value to profit: Trong phương pháp Cost-Benefit Analysis bạn không chỉ đơn giản tính số tiền bạn bỏ ra và số lợi nhuận thu về mà còn có thể tính toán giá trị hiện tại lợi nhuận sau 1 khoảng thời gian nào đó thông qua chỉ số lạm phát. Giả sử tỷ lệ lạm phát 1 năm là 7%, bây giờ có giá 100$, thì sang năm bạn có 107$.
  3. Basic to compare the projects: Nếu có nhiều project đồng thời và phải chọn 1 trong số chúng, bạn có thể chọn dự án có giá trị current value lớn nhất.  Cost-Benefit Analysis phù hợp với các dự án có chi phí rõ ràng và thời gian dài.

 

Ví dụ về tính Current Value của dự án:

[wc_tabgroup layout=”box”][wc_tab title=”PMP Question”]

You are going to invest $100,000 on a project, and after one year you earn a $10,000 profit. Then considering a yearly inflation of 5%, what will be the current value of this money?

[/wc_tab][wc_tab title=”Answer”]

Công thức tính Current Value: FV = CV(1+r/100)^n

Trong đó:

  • FV= Future Value
  • CV=Current Value
  • r= Inflation
  • n=time period.

Ta có: FV=$10,000; r= 5; n=1

Áp dụng công thức tính CV ta có: 10,000 = CV(1+0.05)^1
CV =10000/1.05
CV = 9,523.80

Vậy giá trị hiện thời của dự án là: CV = $9,523.80

[/wc_tab][/wc_tabgroup]

 

 

Bạn có thể xem thêm bộ công cụ Cost Benefit Analysis trong PMP sử dụng ở quy trình nào qua clip ở dưới.

Công cụ này sử dụng trong quy trình:  8.1

The primary benefits of meeting quality requirements include less rework, higher productivity, lower costs, increased stakeholder satisfaction, and increased profitability. A cost-benefit analysis for each quality activity compares the cost of the quality step to the expected benefit.

 Trích PMBOK

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 + eight =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.