HocPMP.Com

Tìm hiểu về Cost Forecasts trong thi PMP

 

Cost forecastsoutput của quy trình Control costs, thuộc mảng kiến thức Project cost management.

 

Either a calculated EAC value or a bottom-up EAC value is documented and communicated to stakeholders.

 

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

Xem thêm:

 

Comments

  1. Tuấn Phạm Hoàng

    Dự báo chi phí là sản phẩm của quy trình Kiểm soát chi phí , thuộc mảng kiến thức Quản lý chi phí dự án.
    Hoặc một giá trị EAC (Ước tính chi phí tại thời điểm hoàn thành công trình ) đã được tính toán hoặc giá trị EAC từ dưới lên được lưu lại thành tài liệu và thông báo cho các bên liên quan.
    Trong đó :EAC từ dưới lên = BAC(Chi phí thực tế tại thời điểm hoàn thành công trình) – EV(Giá trị thu/kiếm được)

    View Comment

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.