HocPMP.Com

Cost Risk là gì?

Cost Risk là gì?

Trong khi học luyện thi PMP và giải các bộ đề thi PMP bạn sẽ gặp khái niệm Cost risk trong mảng kiến thức Project cost management, thực ra thuật ngữ này rất đơn giản nhưng thường anh em lại bỏ qua. Điều này rất không đáng cho nên qua ghi chú nhỏ bài này hy vọng các bạn sẽ không bị mất điểm (đây cũng là một chủ điểm trong luyện thi PMP).

 

Cost Risk: There is a risk that costs could go higher than planned.

 

Vậy rủi ro về chi phí chính là những rủi ro có thể khiến chi phí làm dự án cao hơn hoạch định.

 

Practice

 

[wc_tabgroup layout=”box”][wc_tab title=”PMP Question”]

C137 – Cost risk means:

a/ There are risks that will cost the project money.

b/ The project is too risky from a cost perspective.

c/ There is a risk that project costs could go higher than planned.

d/ There is a risk that the cost of the project will be lower than planned.

[/wc_tab][wc_tab title=”Answer”]

Đáp án C.

[/wc_tab][/wc_tabgroup]

Lessons Learned

Hy vọng qua bài này các bạn đã biết được cost risk là những rủi ro khiến chi phí thực hiện dự án cao hơn hoạch định.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 − one =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.