PMP Create WBS Process 5.4
Process Name: Create WBS (5.4)
Process Group: P
Concept: Subdividing project deliverables and project work into smaller, more manageable components.
Key Benefits: Create Work Package (WP) can be used to group activities where work is scheduled, cost estimated, monitored and controlled.
WBS gồm 2 thành phần:
 1. Highest level: Deliverables
 2. Lowest Level:  Work Package

Chú ý nhiều Deliverables sẽ có các milestones, milestones có khoảng cách bằng 0. Thông thường milestones sẽ được xác định dựa trên hợp đồng và các mốc thanh toán của dự án.

WBS: Work Breakdown Structure

OBS: Organization Breakdown Structure

RBS: Resource Breakdown Structure

RBS: Risk Breakdown Structure

Input
Tool/Techniques
Output
1. Project management plan
Scope mgmt plan
2. Project documents
Project scope statement
Requirements doc
4. EEF
5. OPA
1. Decomposition
2. Expert Judgment
1. Scope Baseline
2. Project documents updates
Assumption log
Requirements documentation

Chú ý:
 1. Scope Baseline = Project Scope Statement + WBS + WBS Dictionary
 2. Trong thực tế việc vẽ cây WBS sẽ thông qua thảo luận với team (Team Buy-in).
PMP Process Groups Map: https://hocpmp.com/itto

Comments

 1. Long87bk

  Có 2 điểm mình không đồng ý:
  – Activities theo mình không phải là thành phần của WBS (theo Rita)
  – “Khoảng cách” giữa các milestones bằng 0 là không đúng, mà là “độ dài, khoảng thời gian” (duration) của các milestones là bằng 0.
  Kevin cho thêm ý kiến?

  View Comment

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.