PMI-ACP-exam hocpmp.com

Thuật ngữ Cycle Time trong Agile là gì? Luyện thi PMI-ACP

Cycle time: the time necessary to get a single item of work done from start (idea) to finish (as a shippable product that delivers value). Reduce cycle time by shortening iteration time (breaking down task sizes), limiting WIP and reducing wastes.

Cycle Time = WIP / Throughput (amount of output from a process)

Defect cycle time is the time between defect injection and defect remediation, the shorter the better. It makes sense to set a realistic goal for the defect cycle time (e.g. ~12 hours).

 

 

Nếu có bất cứ chia sẻ về luyện thi PMP, PMI-RMP, PMI-ACP hay góp ý bạn vui lòng chia sẻ ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.