HocPMP.Com

Tìm hiểu về công cụ Decision Making ITTO trong luyện thi PMP

Tìm hiểu về công cụ Decision Making ITTO trong luyện thi PMP

Acquire Resources Process:

Decision-making techniques that can be used in the Acquire Resources process include but are not limited to [wc_highlight color=”yellow”]multicriteria decision analysis[/wc_highlight]. Selection criteria are often used to select physical project resources, or the project team. Using a multicriteria decision analysis tool, criteria are developed and used to rate or score potential resources (for example, choosing between internal and external team resources). The criteria are weighted according to their relative importance and values can be changed for different types of resources. Some examples of selection criteria that can be used are:

 • Availability. Verify that the resource is available to work on the project within the time period needed.
 • Cost. Verify if the cost of adding the resource is within the prescribed budget.
 • Ability. Verify that the team member provides the capability needed by the project.

Some selection criteria that are unique for team resources are:

 • Experience. Verify that the team member has the relevant experience that will contribute to the project success.
 • Knowledge. Consider if the team member has relevant knowledge of the customer, similar implemented projects, and nuances of the project environment.
 • Skills. Determine if the team member has the relevant skills to use a project tool.
 • Attitude. Determine if the team member has the ability to work with others as a cohesive team.u International factors. Consider team member location, time zone, and communication capabilities

 

Có 4 styles ra quyết định thường được dùng bởi Project Manager đó là:

 1. Command
 2. Consultation
 3. Consensus
 4. Coin Flip (Random)

Việc lựa chọn style ra quyết định nào phụ thuộc vào 4 yếu tố sau:

 1. Time constraints
 2. Quality
 3. Acceptance
 4. Trust

Project Manager có thể thực hiện ra quyết định theo ý mình hoặc cùng các thành viên trong project team làm điều này thông qua mô hình 6 bước sau:

 1. Problem definition
 2. Problem solution generation
 3. Ideas to action
 4. Solution action planning
 5. Solution evaluation planning
 6. Evaluation of the outcome and process

 

Xem thêm: Interpersonal Skills

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

1 thought on “Tìm hiểu về công cụ Decision Making ITTO trong luyện thi PMP

 1. Có 4 phong cách ra quyết định của Nhà quản lý dự án đó là:
  1. Ra mệnh lệnh
  2. Tham vấn
  3. Đồng thuận
  4. Tung đồng tiền xu/xấp ngửa (ngẫu nhiên/may rủi)
  Việc lựa chọn phong cách ra quyết định nào phụ thuộc vào 4 yếu tố sau:
  1. Hạn hẹp về thời gian
  2. Chất lượng
  3. Chấp nhận
  4. Sự tin tưởng
  Nhà Quản lý dự án có thể thực hiện sự ra quyết định theo ý mình hoặc cùng các thành viên trong đội nhóm thông qua mô hình 6 bước sau:
  1. Xác định vấn đề
  2. Tạo các giải pháp cho vấn đề
  3. Ý tưởng để hành động
  4. Lập kế hoạch hành động giải pháp
  5. Lập kế hoạch đánh giá giải pháp
  6. Đánh giá kết quả và quy trình/quá trình thực hiện.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × 3 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.