pmp tool input output

Công cụ quản lý dự án Dependency Determination trong PMP là gì?

 

 

Công cụ này sử dụng trong quy trình:  6.3


Dependencies may be characterized by the following attributes: mandatory or discretionary, internal or external, as described below. Dependency has four attributes, but two can be applicable at the same time in following ways: mandatory external dependencies, mandatory internal dependencies, discretionary external dependencies, or discretionary internal dependencies

 • Mandatory dependencies: are those that are legally or contractually required or inherent in the nature of the work. Mandatory dependencies often involve physical limitations, such as on a construction project, where it is impossible to erect the superstructure until after the foundation has been built, or on an electronics project, where a prototype has to be built before it can be tested. Mandatory dependencies are also sometimes referred to as hard logic or hard dependencies. Technical dependencies may not be mandatory. The project team determines which dependencies are mandatory during the process of sequencing the activities. Mandatory dependencies should not be confused with assigning schedule constraints in the scheduling tool
 • Discretionary dependencies: are sometimes referred to as preferred logic, preferential logic, or soft logic. Discretionary dependencies are established based on knowledge of best practices within a particular application area or some unusual aspect of the project where a specific sequence is desired, even though there may be other acceptable sequences. Discretionary dependencies should be fully documented since they can create arbitrary total float values and can limit later scheduling options. When fast tracking techniques are employed, these discretionary dependencies should be reviewed and considered for modification or removal. The project team determines which dependencies are discretionary during the process of sequencing the activities .
 • External dependencies: involve a relationship between project activities and non-project activities. These dependencies are usually outside the project team’s control. For example, the testing activity in a software project may be dependent on the delivery of hardware from an external source, or governmental environmental hearings may need to be held before site preparation can begin on a construction project. The project management team determines which dependencies are external during the process of sequencing the activities.
 • Internal dependencies: involve a precedence relationship between project activities and are generally inside the project team’s control. For example, if the team cannot test a machine until they assemble it, this is an internal mandatory dependency. The project management team determines which dependencies are internal during the process of sequencing the activities.

 


 

Trích PMBOK

 

 

Tagged:

Comments

 1. Huong Hoang

  Cho minh hoi la vay thi su khac nhau giua internal dependencies va mandatory dependencies la gi? Cho vi du.
  Tai sao PMBOK 5th Edition lai dua ra khai niem internal dependencies

  Cam on ban.

  View Comment
 2. Kevin Article Author

  Chào Hương,
  + Mandatory là những phụ thuộc mang như là ràng buộc về hợp đồng và không thể bỏ được. Ví dụ trồng cây thì phải đào lỗ trước. Góc nhìn này sắp xếp các activity cái nào cos bắt buộc phải làm trước hay có thể linh hoạt (hard logic / soft logic. Các vấn đề về mặt kỹ thuật sẽ chưa chắc gọi là Mandatory. Một Mandatory dependency có thể là Internal hoặc external dependency.
  + Internal / External: Lúc này lại phân nhóm góc nhìn sắp xếp các activity nằm dưới sự kiểm soát hay ngoài sự kiểm soát của project team. ví dụ: các vấn đề về mặt kỹ thuật sẽ dễ dàng phân ra là internal hay external như là lập trình và thiết kế là activity thuộc internal. Một internal dependency có thể là Mandatory cũng có thể là 1 discretionary.
  Việc phân loại Mandatory/Discretionary hay internal/external là 2 cách thức phân loại phục vụ quản lý dự án, nó không dùng để tính chung.
  + Tại sao PMBOK đưa ra khái niệm Internal dependencies => Cái này để anh em làm quản lý dự án phân biệt và xác định rõ phạm vi công việc nào là thuộc bên trong sự kiểm soát project team. Vì trong sự kiểm soát project team là trách nhiệm cao nhất thuộc về Project Manager xử lý, công việc đó được sử dụng contingency reserve, công việc đó chưa tới mức phải làm việc tới project sponsor. Còn nếu xác định công việc là external dependency thì sẽ có nhiều rủi ro hơn, sẽ liên quan đến risk nhiều hơn, sẽ có thể làm việc với các stakeholder ở top level hơn.

  Tất cả những phân loại này đều nhằm mục đích Project Manager quản lý dự án dễ dàng hơn.
  Trên đây là phân loại của PMI, trong thực tế mọi người có thể linh hoạt sử dụng để quản lý dự án nhưng để thi PMP chúng ta cần nắm rõ các keyword và thuộc tính của chúng.

  View Comment

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.