tinh toan trong de thi PMP

Tổng hợp dạng câu hỏi PMP về tính khấu hao Depreciation trong đề thi PMP (Có lời giải)

Khi doanh nghiệp mua 1 tài sản cố định, tài sản đó ko được sử dụng mãi mãi mà bị khấu hao theo thời gian sử dụng. Việc sử dụng cách thức khấu hao nào tùy thuộc vào DN và cơ chế chính sách ban hành. Có 3 loại khấu hao phổ biến trong đề thi PMP đó là:

 1. Straight line depreciation (khấu hao thẳng): Giá trị khấu hao mỗi năm đều nhau (assets / n)
 2. Double declining balance (khấu hao kép): Phương pháp khấu khao phổ biến nhất, giá trị khấu hao năm đầu tiên nhiều và giảm dần theo các năm sau. Tỷ lệ khấu hao sẽ gấp đôi so với tỷ lệ khấu hao đơn.
 3. Sum of years’s digit method (khấu hao theo tổng năm giảm dần): Phương pháp khấu hao này có độ chính xác coa hơn Straight-line depreciation nhưng lại kém hơn so với Double declining balance.

 

 • Ví dụ: You purchase a printer at a cost of 2,500,000$. The printer has expected life of 25 years but it will only be used for project 5 of these. Using straight line depreciation, what is the value of the printing press at the end of its usage for the project?

  A/ 500,000

  B/ 1,500,000

  C/ 2,000,000

  D/ 2,500,000

 • Bài giải:

  Chiếc máy in có vòng đời sử dụng 25 năm, hỏi sau 5 năm thì giá trị chiếc máy in này còn bao nhiêu?

  Vì bài sử dụng khấu hao đường thẳng nên mỗi năm chiếc máy in sẽ mất đi: 2,500,000 / 25 = 1,000

  Vậy sau 5 năm chiếc máy in khấu hao đi 5,000$ vậy giá trị còn lại là: 2,500,000 – 5,000 = 2,000,000

  => Giá trị còn lại là 2,000,000

  => Đáp án đúng là C.

 

 • Ví dụ: Your company has an asset with an original value of 1000$. This asset will be depreciated by using double declining method over the period of 5 years. What is the dollar value of annual depreciation in year 2?

  A/ 400

  B/ 144

  C/ 240

  D/ 86.4

 • Bài giải:

   

  Bài yêu cầu tính khấu hao kép trong năm 2 là bao nhiêu.

  Bước 1: Tính khấu hao đơn: 100/5 = 20% per year

  => Khấu hao kép: 2*20% = 40%

  Bước 2: Tính khấu hao năm 1

  1000*40% =  400 => Còn lại 600$ cho năm 2

  Bước 3: Tính khấu hao năm 2

  600%40%= 240$

  => Khấu hao năm 2 hết 240$ => Đáp án C.

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng chia sẻ ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

Comments

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.