PMP Quy Trình Develop Project Management Plan 4.2

PMP Quy Trình Develop Project Management Plan 4.2
Process Name: Develop Management Plan (4.2)

Process Group: P

Documenting the actions necessary to define, prepare, integrate, and co-ordinate all subsidiary plans.

A formal, approved document that defined how the project is executed, monitored and controlled and closed. It maybe a summary or detailed and maybe composed of one or more subsidiary management plans and other.

Xem thêmVí dụ mẫu về Project Management Plan

Input
Tool/Techniques
Output
1. Project Charter

2. Outputs from other processes

3. EEF

4. OPA
1. Expert Judgment

2. Data gathering
Brainstorming
– Checklists
– Focus groups
Interviews
3. Interpersonal and team skills
– Conflict management
– Facilitation
– Meeting management
4. Meetings
1. Proj Mgmt Plan

PMP 5 Process Groups Map: https://hocpmp.com/itto

2 thoughts on “PMP Quy Trình Develop Project Management Plan 4.2

  1. Mình đọc process này 4.2 Project Management Plan và các process khác như 5.2 Plan Scrope Management. Mình có thắc mắc mong Kevin và các sư huynh đi trước giải đáp giúp.

    1. Khi start 4.2 mà chưa làm các process khác như 5.1 thì chắc chắn in put 2. Outputs from planning processes
 là chưa có gì.
    2. Nhưng khi sang process 5.2 thì input lại là Project Management Plan 4.2.

    Vậy cái nào được hoàn thành trước Project Management Plan hay Project Scope Management? confused quá 🙂

    1. Chào anh, Project Management Plan là tài liệu được xây dựng mang tính lặp và update thường xuyên trong quá trình planning. Ví dụ ban đầu làm scope sẽ cập nhật vào Project Management Plan, sau này làm về risk có risk management plan cũng cập nhật vào Project Management Plan. Tổng cộng Project Management Plan có khoảng 16 tài liệu thành phần được xây dựng trong quá trình planning (Xem thêm: https://hocpmp.com/project-management-plan/). Và anh có thể xem qua quy trình thực triển khai dự án IPECC: https://hocpmp.com/ipecc/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × five =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.