PMP Quy Trình Develop Project Team 9.3
Process Name: Develop Project Team 9.3

Process Group: E

Improving the competencies, team interaction, and the overall team environment to enhance project performance.

Input
Tool/Techniques
Output
1. HRM Plan

2. Proj Staff Assignments

3. Resource Calendars
1. Interpersonal Skills

2. Training

3. Team-building Activities

4. Ground Rules

5. Co-location

6. Recognition and rewards

7. Personnel Assessment tools
1. Team Perf Assessments

2. EEF Updates

PMP 5 Process Groups Map: https://hocpmp.com/itto

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.