influence diagram

Công cụ quản lý dự án Diagraming Techniques trong PMP là gì?

Công cụ này sử dụng trong quy trình:  11.2

Risk diagramming techniques may include:

Cause and effect diagrams. These are also known as Ishikawa or fishbone diagrams and are useful for identifying causes of risks. See more: Cause and effect diagrams

System or process flow charts. These show how various elements of a system interrelate and the mechanism of causation.  See more: Process flow charts

Influence diagrams. These are graphical representations of situations showing causal influences, time ordering of events, and other relationships among variables and outcomes. See more: Influence Diagrams

influence diagram

Trích PMBOK

 

 

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.