process-groups
PMP Quy Trình Direct and Manage Project Work 4.3
Process Name: Direct and Manage Project (4.3)

Process Group: E

Performing the work defined in the project management plan to achieve the project’s objectives.

Input
Tool/Techniques
Output
1. Proj Mgmt Plan

2. Approved CRs

3. EEF

4. OPA
1. Expert Judgment

2. PMIS

3. Meetings
1. Deliverables

2. WPD
3. CRs

4. Proj Mgmt Plan Updates

5. Proj Doc Updates

PMP 5 Process Groups Map: https://hocpmp.com/itto

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.