Comment on Donate Hocpmp.com by Bùi Ngọc Thu.

Dear Anh,

Em được biết tháng 12/2017 sẽ có rita bản mới, không biết bên mình có hỗ trợ cung cấp tài liệu này cho Anh/Chị/EM quan tâm không ạ

Em cảm ơn !

Bùi Ngọc Thu
0944582242