HocPMP.Com

Sự khác nhau giữa Efficiency và Effectiveness

Sự khác nhau giữa Efficiency và Effectiveness

 

Trong đề thi PMP sẽ có rất nhiều câu hỏi về efficiency và effectiveness, chắc chắc trong đề thi sẽ không có câu hỏi trực tiếp về efficiency hay effectiveness là gì. Nhưng bạn cũng nên hiểu sâu xa nghĩa của chúng để không phải thuộc lòng đáp án.

Efficiency – Doing the thing in right manner (good things)

Effectiveness – Doing the right things (best things)

 

Efficiency là chúng ta đang làm theo một cách đúng, sản phẩm tạo tao cũng hoạt động được nhưng có thể chỉ một mình người tạo ra nó vận hành được, efficiency tập trung cách tạo ra kết quả bất chấp tính tối ưu (kết quả này vẫn được chấp nhận). Còn Effectiveness làm hướng đến kết quả cuối cùng, sản phẩm hoạt động được và mọi người vận hành dễ dàng.

Ví dụ: Tôi tạo ra một hệ thống crm có khả năng xử lý 1000 giao dịch một ngày => Efficiency.

Ví dụ: Tôi tạo ra một hệ thống CRM (Customer Relationship Management) có khả năng hoàn thành 1000 giao dịch với SLA >= 80% một ngày => Effectiveness

Effectiveness hướng đến kết quả cuối cùng, hướng đến sự tối ưu.

Ví dụ: Tôi học 6 tháng mới có thể thi PMP với 80% điểm gọi là Efficiency. Còn bạn tôi học trong 3 tháng mà thi PMP được 70% điểm gọi là Effectiveness.

Trong quản lý dự án, Effectiveness và Efficiency cũng có nghĩa tương tự như vậy. Ví dụ: Project team A hoàn thành dự án đúng thời gian, trong khoản chi phí, ta nói project team A là một efficiency team. Project team B hoàn thành dự án đúng thời gian, nâng cao kỹ năng của team member, cải thiện năng lực làm dự án của team tốt hơn trước, giảm số nhân viên nghỉ việc… ta có thể xem project team B là một team Effectiveness.

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × two =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.