emotional-intelligence-skills

Tìm hiểu công cụ Emotional Intelligence (EQ/EI) trong Agile – Luyện thi PMI-ACP

 

emotional-intelligence-skills

  • The table above describes aspects of emotional intelligence EI
  • EI is the ability / skill to identify, assess, monitor and control or influence the emotions / feelings of oneself and others
  • The leader’s mood and behaviors drive the mood and behaviors of everyone else
  • Don’t let emotions take over but let emotions work for you

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.