Template dùng để đánh giá nhân viên hàng năm dễ dàng thông qua lựa chọn pull-down. Khuôn mẫu này không có thiết lập password, bạn chỉ cần Disable Protect và chỉnh sửa nó, sau đó hãy Enable Protect dữ liệu lại.

Download Link:

Link dự phòng: Mirror1 | Mirror2

Full Executing Phase Templates: Click Here


Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.