Khuôn mẫu này được thiết kế dưới dạng excel, có 2 sheets. Sheet thứ nhất mô tả các chi phí liên quan đến local (tiêu tiền trong nước), chi phí du lịch, mua các công cụ kỹ thuật cần thiết làm việc. Sheet thứ 2 mô tả các chi tiêu ở nước ngoài.

Download Link:

Link dự phòng: Mirror1 | Mirror2

Full Executing Phase Templates: Click Here


Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.