pmp tool input output

Công cụ Facilitated Workshop trong PMP là gì?

 

Facilitated workshop là bộ công cụ quản lý dự án được sử dụng duy nhất trong mảng kiến thức về Project scope management, và cụ thể ở 2 quy trình: Collect requirementsDefine scope. Facilitated Workshop sử dụng một nhóm những stakeholder ở nhiều góc cạnh vị trí khác nhau để trao đổi về yêu cầu dự án.

 

Facilitated workshop đó là những buổi làm việc với sự có mặt của các key stakeholders ngồi lại với nhau để xác định những requirements cho dự án. Kỹ thuật này được đánh giá là nhanh chóng hơn với những phiên làm việc đơn lẻ, không có đầy đủ key stakeholders.

Các bạn tránh nhầm lẫn với Facilitation Techniques cũng là một bộ công cụ dùng để quản lý dự án nhưng hướng đến sự dự báo (forecast) một điều gì đó trong tương lai, thường gắn liền với quy trình làm chi phí và thời gian.

 

 

Có 2 loại workshops phổ biến là JAD và QFD


Facilitated workshops are focused sessions that bring key stakeholders together to define product requirements. Workshops are considered a primary technique for quickly defining cross-functional requirements and reconciling stakeholder differences. Because of their interactive group nature, well-facilitated sessions can build trust, foster relationships, and improve communication among the participants, which can lead to increased stakeholder consensus. In addition, issues can be discovered earlier and resolved more quickly than in individual sessions.

  1. JAD (Join Application Development): sessions are used in the software development industry. These facilitated sessions focus on bringing business subject matter experts and the development team together to improve the software development process.
  2. QFD (Quality Function Development): helps determine critical characteristics for new product development. QFD starts by collecting customer needs, also known as voice of the customer (VOC). These needs are then objectively sorted and prioritized, and goals are set for achieving them. User stories are widely used with agile methods.

 


Trích PMBOK

 

 

Tagged:

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.