Agile KS 2 – Agile Facilitation Methods – PMI-ACP Exam

  • Used to run effective workshops and meetings
  • Need to establish goals, rules, timing and assist all participants to have equal opportunities to voice their opinion

 

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.