pmi-rmp

FMEA là gì trong luyện thi PMP?

FMEA là Failure Mode & Effect Analysis là công cụ được sử dụng trong quy trình Identify RisksPerform Quantitative Risk analysis, còn có cái tên gọi là là Fault Tree Analysis.

Công cụ này thường tiếp cận một cách có cấu trúc, dễ hiểu, thuận lợi trong phân tích risk có tính chất threat hơn là opportunity.

to be continue…

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.