HocPMP.Com

Fringe Benefit là gì?

 

Fringe benefit là một khái niệm có thể các bạn gặp trong khi học luyện thi PMP mảng kiến thức project cost management (Riêng trong mảng này chỉ có 4 quy trình nhưng lại có tới khoảng 13 câu hỏi trong đề thi PMP cho nên học chương này rất dễ mà lại điểm nhiều).

Khi thực hiện quy trình Estimate costs project manager cần xác định loại chi phí xảy ra trong dự án chia làm 1 trong 2 nhóm sau:

Nhóm 1 – Chi phí biến đổi và chi phí cố định:

  1. Variable costs: Chi phí sẽ thay đổi theo số lượng công việc. Ví dụ: cost of material, supplies, wages…
  2. Fixed costs: Chi phí cố định dù cho việc sản xuất có thế nào thì cũng mất khoản chi phí này. Ví dụ: setup cost, rent cost, utilities cost…

Nhóm 2 – Chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp:

  1. Direct cost: Chi phí liên quan trực tiếp đến các hoạt động dự án. Ví dụ: team travels, team wages, recognition, cost of material.
  2. Indirect cost: là những overhead items hay những chi phí diễn ra không phải trong 1 dự án. Ví dụ: Thuế tax, fringe benefits, janitorial services.

 

Như vậy Fringe benefit là một bộ phận của Indirect cost trong quản lý dự án. Fringe benefit là khoản phí ngoài lương cho nhân viên ví dụ như: xe cá nhân cho nhân viên đó hay bảo hiểm (health insurance), trợ cấp cơm trưa…

Fringe benefit given to all employees such as: education benefits, insurance, profit sharing.

Trong đề thi PMP có thể hỏi bạn Fringe benefit thuộc loại chi phí nào hay hỏi ngược lại những loại chi phí sau thuộc Indirect cost…

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.