fta - Hoc Luyen Thi PMP PMI-RMP Online

Fault Tree Analysis (FTA) sử dụng ở quy trình nào và ứng dụng trong đề thi PMI-RMP ra sao?

Fault Tree Analysis hay còn được viết tắt là FTA là công cụ sử dụng trong quy trình Perform Quantitative Risk Analysis và Identify risks, là một thành phần nhỏ của công cụ Quantitative Risk Analysis.

FPA’s Characteristics:

  1. Top down method, deductive failure analysis in which an undesired state of a system is analyzed using Boolean logic to combine a series of lower level events
  2. AKA (Also known as) Negative Analytics Trees
  3. Backward looking analysis, looking backward at the causes of given event
  4. Answers the questions “What could cause an undesirable situation?”

fta - Hoc Luyen Thi PMP PMI-RMP Online

Other quantitative risk analysis techniques:

  1. FMEA (Failure Mode Effect Analysis)
  2. FMECA (Failure Mode, Effects and Criticality Analysis)

Nếu có bất cứ chia sẻ về luyện thi PMP, RMP hay góp ý bạn vui lòng chia sẻ ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

 

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.