Comment on Giải thích về các thuật ngữ trong Project team roles? Aggressor, Devil’s Advocate, Dominator, Blocker… by Kevin.

Cảm ơn chia sẻ của bạn :)

Recent Comments by Kevin

Stakeholders trong quản lý dự án là gì? Phân loại Stakeholder theo PMI? Ai là Stakeholder quan trọng nhất?
Tùy vào mỗi giai đoạn thời điểm dự án mà các stakeholder quan trọng khác nhau. Còn về tổng thể Project Sponsor là quan trọng nhất.


Muốn thi chứng chỉ PMP nên bắt đầu từ đâu?
vẫn có thể tùy theo cách nhìn và khai báo của mình. Tốt nhất để thi PMP bạn nên có kinh nghiệm thực tế để ôn luyện PMP dễ hơn :D


Tìm hiểu công cụ Knowledge management ITTO trong luyện thi PMP
tài liệu này sẽ là một trong những giao phẩm dự án (deliverable). Product document là những tài liệu phục vụ quản trị dự án, chứ ko phải kết quả công việc tạo ra bởi product team (Vd: tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm abc…)


PMP Quy Trình Develop Project Charter 4.1
Fix rồi anh nhé, cảm ơn anh. Site trong quá trình updating lên PMBOK v6 :)


Tìm hiểu về Business Case ITTO trong luyện thi PMP
Business case từ phía khách hàng muốn dự án giải quyết vấn đề gì cho khách hàng. VD: Hiện tại company A chưa có hệ thống email, mọi việc trao đổi qua thư tay, yêu cầu khách hàng là có một hệ thống email.
SoW là high level requirements or scope của dự án. VD: Dự án sẽ triển khai hệ thống email của vendor A, bao gồm các tính năng ABC, với nhân lực XYZ, trong phạm vi chi phí XXX…