risk analysis model 3 luyen thi PMP RMP online

GIGO Rule trong luyện thi PMI-RMP có nghĩa là gì?

GIGO viết tắt của Garbage IN, Garbage OUT (Rác vào thì rác ra) phổ biến trong quy trình Perform Quantitative risk analysis (phân tích định lượng rủi do dự án) khi sử dụng công cụ Monte Carlo Simulator.

Như các bạn đã biết để chạy Monte Carlo, PM cần lượng input thông tin về rủi ro. Do vậy nếu thông tin định lượng này không chính xác hay kém chất lượng thì kết quả chạy Monte Carlo cũng vô nghĩa trong phân tích và ra quyết định.

#PS442 – You have just completed a Monte Carlo simulation on a mid-size project. You answer the phone and the project scheduler advises they have just discovered some errors with the WBS and some of the estimates were incorrect? What affect will this have on the Monte Carlo results?

A. The Monte Carlo results would still provide good estimates overall, as incorrect estimates are accounted for in the algorithm.

B. The Monte Carlo results would not be of value and should not be used to assess the risk on the project.

C. You would still be able to have a detailed understanding of the project risks.

D. There would be a low to medium impact to the Monte Carlo results.

Answer: B

Like all software programs, the Monte Carlo is only as effective as the information provided.  It the information input is not accurate then the results of the simulation are useless.  The old “GIGO” rule applies.  Garbage IN, Garbage OUT.

Nếu có bất cứ chia sẻ về luyện thi PMP, RMP hay góp ý bạn vui lòng chia sẻ ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.