leadership

GroupThink là gì trong đề thi PMI-RMP

Groupthink is “a mode of thinking that can occur in a cohesive group of people.  The members’ striving for unanimity overrides their motivation to realistically appraise alternative courses of action”.  This can result in poor decisions, reduced productivity and poor team morale.

Dr. Janis Irving introduced the phenomenon of Groupthink in the early 70’s.

#PS525 – Group decision making may be prone to failure if symptoms of what phenomenon are present?

A. Group talk

B. Groupthink

C. Loose matrix

D. Strong matrix

Answer: B

Nếu có bất cứ chia sẻ về luyện thi PMP, RMP hay góp ý bạn vui lòng chia sẻ ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.