Critical success factors for Project Risk Management

critical success factor for Project Risk Management

Critical success factors for Project Risk Management 06 nhân tố thành công cho quản lý rủi ro dự án: Individual commitment / responsibility: Organizational commitment Integrate with project management Open & Honest communication Recognize the value of risk management Scale risk effort to project Nếu có bất cứ chia sẻ về luyện thi PMP, RMP hay […]

Read More

Tổng hợp tài liệu học luyện thi PMI-RMP

super-hero

Tổng hợp tài liệu học luyện thi PMI-RMP 1/ PMBOK Guide Theo kinh nghiệm đề thi PMI-RMP cũng dựa trên nền tảng PMBOK phiên bản mới nhất. Do đó việc đọc lại PMBOK là điều cần thiết để tham gia kỳ thi PMI-RMP. Đặc biệt 04 KAs sau có thể phát sinh risk và cần […]

Read More

Types of Risk trong Luyện thi PMI-RMP

residual vs secondary risk luyen thi PMP online

Types of Risk trong Luyện thi PMI-RMP    Risks can be broken out into two primary types: Pure risk (hazard) – Risk with potential loss only. Eg: Fire, Theft, Personal Injury… Business risk (speculative risk) – Risk with potential loss or gain.   Risks can be broken out into two primary types: Know risks (identified […]

Read More

Tổng hợp bài luyện thi Online PMI-RMP

pmi-rmp

Tổng hợp bài luyện thi Online PMI-RMP   Tài liệu luyện thi PMI-RMP Project Risk là gì? Project Risk Management là gì? Types of Risk Risk Attitude Critical success factors for Project Risk Management  Project Risk Management Diagram Process flow diagram Qualitative vs Quantitative Risk Analysis  

Read More

Project Risk Management là gì trong Luyện Thi PMI-RMP

pmi-rmp

Project Risk Management là gì trong Luyện Thi PMI-RMP   Project Risk Management’s Objectives: Increase the probability and impact of positive events in the project. Decrease the probability and impact of negative events in the project. Project Risk Management aims to . This orientation requires consideration of events that occur and are therefore described in terms […]

Read More

Sự khác nhau giữa Rule 4/40 và 80/20 trong luyện thi PMP

cau hoi pmp

Sự khác nhau giữa Rule 4/40 và 80/20 trong luyện thi PMP   Rule 4/40: How small you break down the work package in WBS (using in Scope management process). Rule 80/20: 80 percent of problems is due to 20 percent of the causes. (Pareto principle in Quality management process)   Nếu có bất cứ chia sẻ […]

Read More

Thuật ngữ Walkthrough trong PMP là gì?

leadership

Thuật ngữ Walkthrough trong PMP là gì?   Walkthrough là một thuật ngữ đồng nghĩa với công cụ Inspections sử dụng để đo lường (measure), kiểm tra (examining), và xác định xem công việc hoàn thành đã đảm bảo theo tiêu chuẩn dự án hay chưa. Một số thuật ngữ khác cùng nghĩa và cách […]

Read More