Resource-Histogram

3 thành phần của Project human resource management plan trong đề thi PMP – Vị trí của Staffing management plan

Project human resource management plan là đầu ra (output) duy nhất của Quy trình Plan Human Resource Management. Human Resource management plan gồm có 3 thành phần chính:

 1. Identified roles, authorities, competencies, and responsibilities. Có được điều này từ RAM (Responsibility Assignment Matrix).
 2. Project organization charts: Dạng cây tổ chức.
 3. Staffing management plan

Một ví dụ về xác định roles, responsibility cho staff trong dự án.

RACI (Responsible, Accountable, Consult, Inform)

Ví dụ về Organization chart

Project organization chart

Staffing management plan là một bộ phận của HRM (Human Resource Management) plan mô tả khi nào (when) và bằng cách nào (how) nguồn lực yêu cầu trong dự án sẽ được thỏa. Khi Project Manager thực hiện dự án, Project Manager không chỉ cần số lượng staff (hiểu là Project team member hay nhân viên dự án) cho dự án, mà các staff này còn cần phải có kỹ năng để thực hiện công việc được giao nữa. Thậm chí các staff này còn cần được motivational và hiện hữu cho dự án.

Trước khi xây dựng Human Resource Management plan nói chung và Staffing management plan nói riêng, Project Manager cần phải nắm rõ về mục tiêu của dự án liên quan mục tiêu kinh doanh, tiếp đó giành thời gian để brainstorming về các mục tiêu này để đưa ra những yêu cầu về mặt nhân sự.

Việc bố trí nhân sự dự án (Staffing management) chắc chắc sẽ khác nhau trong từng giai đoạn của project life cycle. Nhân sự thường đòi hỏi nhiều nhất vào giai đoạn triển khai dự án.

staffing management variation

 

Một số yêu cầu trong Staffing management plan như sau:

 • Staff acquisition
 • Resource calendars
 • Release Criteria
 • Training need
 • Recognition and Rewards
 • Safety policies & Procedures.

Trong Staffing management plan, có một biểu đồ gọi là Resource Histogram mô tả số lượng giờ mà một người, 1 phòng ban hay toàn thể Project team cần mỗi tuần hay mỗi tháng.

Resource-Histogram

Practice

 • PMP Question: In your Project, You are in the process of determining the Project roles, responsibilities, and reporting relationships for your team members. Which of the following would you not define/create at the end of this process?

  a/ Project staff assignments

  b/ Roles and Responsibilities

  c/ Project organization charts

  d/ Staffing management plan

 • Đáp án đúng là A. Vì câu hỏi hỏi trong quy trình bạn determining về Project roles, responsibility, reporting relationship => Đây là quy trình Plan HRM (Human Resource Management) plan. Câu hỏi hỏi cái nào không phải đầu ra của quy trình này.

  Như ta biết quy trình Plan HRM (Human Resource Management) chỉ có 1 output duy nhất là HRM (Human Resource Management) plan. Trong HRM (Human Resource Management) plan có 3 thành tố:

  1. Project organization charts
  2. Roles and Responsibilities
  3. Staffing management plan

  Xem thêm về ITTO để hiểu rõ hơn 47 quy trình quản lý dự án chuẩn PMI: https://hocpmp.com/itto

 

 

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng chia sẻ ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.