| hocpmp.com | chia se hoc luyen thi pmp Online

Ví dụ về thang đo ảnh hưởng (Impact Scales) khi xây dựng Risk management plan

Ví dụ về thang đo ảnh hưởng (Impact Scales) khi xây dựng Risk management plan

 

Khi xây dựng Risk management plan, một thành phần của Project Management Plan chúng ta cần phải đề cập đến 6 thành phần chính trong risk management plan cần phải định nghĩa thang đo ảnh hưởng và xác suất xảy ra của mỗi risk trong dự án.

 1. Methodology
 2. Roles and Responsibilities
 3. Budgeting
 4. Timing
 5. Risk categories
 6. Definition of risk probability and impact
 7. Probability and impact matrix
 8. Revised stakeholders’s tolerances
 9. Reporting formats
 10. Tracking

Việc xây dựng project risk management plan chất lượng và có sự tin cậy cao yêu cầu mức độ khác nhau của risk probability và risk impact được định nghĩa rõ ràng theo các ngữ cảnh triển khai dự án. Sau đây là một ví dụ trong xây dựng thang đo ảnh hưởng negative risk tác động lên project objectives.

| hocpmp.com | chia se hoc luyen thi pmp Online

Giải thích về Impact Scales:

 • Ở bảng trên mô tả định nghĩa các mức độ ảnh hưởng của negative risk lên 4 mục tiêu dự án về: Cost, Time, Scope, Quality
 • Ở mục tiêu về chi phí (cost):
  • Chi phí tăng lên không đáng kể (Insignificant cost increase) được xếp mức độ Very low. Giá trị ảnh hưởng 0.05.
  • Chi phí tăng lên dưới 10%: Low với giá trị 0.1
  • Chi phí tăng lên từ 10-20%: Moderate với giá trị ảnh hưởng 0.2
  • Chi phí tăng lên từ 20-40%: High với giá trị ảnh hưởng 0.4
  • Chi phí tăng lên hơn 40%: Very high với giá trị ảnh hưởng 0.8
 • Các mức độ này có thể tùy chỉnh theo từng dự án.
 • Phân tích tương tự cho các mục tiêu còn lại: Time, Scope, Quality

Lưu ý khi xây dựng Impact scales bạn cần xây dựng cả cho Negative risk và Positive risk.

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 − ten =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.