pmp tool input output

Công cụ quản lý dự án Information Management System (IMS) trong PMP là gì?

 

 

Công cụ này sử dụng trong quy trình:   10.2, 10.3, 13.4


Project information is managed and distributed using a variety of tools, including:

Hard-copy document management: letters, memos, reports, and press releases;

Electronic communications management: e-mail, fax, voice mail, telephone, video and web conferencing, websites, and web publishing; and

Electronic project management tools: web interfaces to scheduling and project management software, meeting and virtual office support software, portals, and collaborative work management tools.


Trích PMBOK

 

Xem thêm: IMS vs PMIS

Danh sách tools techniques trong 47 quy trình ITTO

 

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.