Agile KS 1 –  Incremental Delivery in PMI-ACP exam

  • Deliver the most valuable features first and fast to realize values, e.g. in software development, aim to have features gone into product asap to reap competitive advantages
  • To break down complex features into minimally shippable features
  • Incremental delivery also helps to confirm values and gain support of the project will all stakeholders

 

Nếu có bất cứ chia sẻ về luyện thi PMP, PMI-RMP, PMI-ACP hay góp ý bạn vui lòng chia sẻ ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.