HocPMP.Com

Tìm hiểu về Influencing trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP

Tìm hiểu về Influencing trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP

 

Interpersonal skills (soft skills) là một bộ công cụ quản lý dự án được PMI đưa ra sử dụng rất nhiều trong mảng kiến thức project human resource management, Influencing là một kỹ năng nằm trong bộ này.

Influencing is a strategy of sharing power and relying on interpersonal skills to get others to cooperate towards common goals. Using the following guidelines can influence team members:

 • Lead by example, and follow through with commitments.
 • Clarify how a decision will be made.
 • Use a flexible interpersonal style and adjust the style to the audience.

Apply your power skillfully and cautiously. Think of long-term collaboration.

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

1 thought on “Tìm hiểu về Influencing trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP

 1. Ảnh hưởng là chiến lược chia sẻ quyền lực và dựa vào các kỹ năng giao tiếp để giúp người khác hợp tác hướng tới các mục tiêu chung. Sử dụng các hướng dẫn sau đây có thể ảnh hưởng đến các thành viên trong đội/nhóm:
  • Dẫn dắt bằng ví dụ, và tuân theo những cam kết.
  • Làm rõ cách quyết định sẽ được thực hiện.
  • Sử dụng phong cách giao tiếp linh hoạt và điều chỉnh phong cách phù hợp với người nghe.

  Áp đặt quyền lực của bạn một cách khéo léo và thận trọng. Hãy suy nghĩ về việc hợp tác lâu dài.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sixteen + twenty =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.