PMI-ACP-exam hocpmp.com

Thuật ngữ Information Radiator trong Agile là gì? Luyện thi PMI-ACP

 

Information Radiator is a communication tool that physically displays information to the Agile team/stakeholders in the work area in real-time.

 • Prefer low-tech, high-touch approaches. Eg: primitive Kanban boards on walls
 • Displays the information team members need to know in the most visible and efficient manner
 • Everyone is responsible for retrieving and updating information of the information radiators
 • A “pull” technology rather than “push” technology to retrieve information
 • Examples of information radiators:
  • Kanban boards
  • White boards
  • Bulletin boards
  • Burn-down/burn-up charts

 

Nếu có bất cứ chia sẻ về luyện thi PMP, PMI-RMP, PMI-ACP hay góp ý bạn vui lòng chia sẻ ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.