Một tình huống kinh doanh giúp để xác định có đầu tư hay không vào dự án. Thông thường Business Case cần định nghĩa một problem nào đó và ảnh hưởng của nó đến hoạt động kinh doanh tổ chức và từ đó thực hiện Cost Benefit Analysis cho giải pháp được đề xuất. Và cũng không nên chỉ đưa ra 1 single choice duy nhất, bạn nên đưa ra các tình huống giải pháp khác nhau và phân tích ưu nhược điểm của từng dự án. Cá nhân của tôi Life Cycle Cost hay Total Cost Ownership (TCO) là một tiếp cận rất đáng để nhà đầu tư tham khảo. Và cuối cùng Business Case cũng là cách để xem dự án đề xuất có đi theo với mục tiêu của DN hay không.

Download Link:

Link dự phòng: Mirror2 | Mirror3

Full Initiating Phase Templates: Click Here 

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.