Giai đoạn khởi tạo dự án – Business Case Template

Một tình huống kinh doanh giúp để xác định có đầu tư hay không vào dự án. Thông thường Business Case cần định nghĩa một problem nào đó và ảnh hưởng của nó đến hoạt động kinh doanh tổ chức và từ đó thực hiện Cost Benefit Analysis cho giải pháp được đề xuất. Và cũng không nên chỉ đưa ra 1 single choice duy nhất, bạn nên đưa ra các tình huống giải pháp khác nhau và phân tích ưu nhược điểm của từng dự án. Cá nhân của tôi Life Cycle Cost hay Total Cost Ownership (TCO) là một tiếp cận rất đáng để nhà đầu tư tham khảo. Và cuối cùng Business Case cũng là cách để xem dự án đề xuất có đi theo với mục tiêu của DN hay không.

Download Link:

Link dự phòng: Mirror2 | Mirror3

Full Initiating Phase Templates: Click Here 

2 thoughts on “Giai đoạn khởi tạo dự án – Business Case Template

  1. Chào Anh/Chị,

    Tôi đang có 07 tháng làm việc trong nhóm quản lý dự án, và đã tham gia khóa PMI để rõ hơn về công việc này trong năm 2016. Hiện tại, tôi rất muốn phát triển thêm công việc này, nhưng vẫn còn nhiều thông tin chưa rõ.

    Với mong muốn của mình, Anh/Chị có thể giúp tư vấn thêm cho tôi trong lĩnh vực này để tôi có thêm thông tin và phương hướng cho phần công việc hiện tại của mình.

    Cảm ơn Anh/Chị.

    1. Thông tin bạn đưa ra còn rất mơ hồ. Nhưng nhìn chung mình khuyên bạn nên tham gia dự án thực tế có yếu tố chuyên nghiệp để nhận thức khung chương trình qlda của PMI đưa ra, tiếp đó hãy lấy chứng chỉ PMP. Nếu kinh nghiệm làm dự án bạn chỉ 07 tháng thì e rằng sẽ chưa đủ điều kiện thi PMP. Bạn xem thêm: https://hocpmp.com/pmp-certification/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty − 4 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.